Услуга “ОТСРОЧКА”

Услугата “ОТСРОЧКА” представлява удължаване за един ден напред на изтекъл абонамент от страна на клиента след ауторизиране с име и парола  на сайта  Зоната за поддръжка на клиенти – support.gobul.net.

Цената на ОТСРОЧКАТА се пресмята като се умножават броя на дните на отсрочката по 1/30 от месечната ви такса.

Улугата ОТСРОЧКА не е глоба за абоната, а пускане един вид на “мини” месец напред, за да не бъде възпрепядстван от нуждата на абоната от интернет свързаност, затова и ОТСРОЧКА се заплаща в последващ етап при посещение в офиса на Глобал Оптикс България при плащане на следващия абонамент! Втора и няколко отсрочки могат да бъдат активирани след подадено запитване по телефона, ако клиента е бил лоялен в своето досие при GLOBAL OPTICS BULGARIA.

ОТСРОЧКА може да се ползва само в следните спазени правила:

  • интернет акаунта трябва да бъде преустановен, тоест отсрочка не може да бъде активирана предварително.
  • Отсрочка може да се пусне до три дни след преустановяването на акаунта, след изтичане на тридневния период Глобал Оптикс България счита, че абоната е възпрепятстван за по дълго време да ползва интернет.
  • Също така отрочка не може да се активира, ако съществува вече такава, тоест клиента има право на една отсрочка след спирането на интернет услугата.