Услуга “Ниво на Техническо Обслужване”

Ниво на Техническо Обслужване

За да не бъдат ощетени ДОМАШНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, GLOBAL OPTICS BULGARIA дава възможност на избор да преминат от Домашен Абонамент, но с включена услуга “Ниво на Техническо Обслужване” срещу избор на пакет от услуги включени в статията “Достъп до Интернет Услуги” за Бизнес Клиенти

Предимства на услугата “Ниво на Техническо Обслужване”:

  • Гарантира минимално време за отстраняване на повреди
  • Гарантирано качество на избраната услуга
  • Техническа поддръжка 24x7x365
  • Компенсации при неизпълнение на гарантираните параметри

Услугата представлява спазване на договорени граници за: Достъпност, Загуба на пакети, Закъснение, Време за отстраняване на повреди. Услугата е допълнена от програмата NAGIOS, инсталирана на нашите сървъри. Възможностите на NAGIOS ни предоставят непрекъснато следене на услугата. При възникване на проблем ни уведомява незабавно и автоматично на нашите телефони – за да може да гарантираме незабавнa и максимално кратко ориентирана време реакция.

Абонираните Потребители за услугата “Ниво на техническо обслужване” са с предимство, тъй като време реакцията за отстраняване на проблем е до 4 /четири/ часа в работно време. Обикновенната поддръжка е с време реакция 24 /двадесет и четири/ часа след уведомяването ни за възникнал проблем или авария.