Зона за Поддръжка на Клиенти

На интернет адреса support.gobul.net може да следите състоянието на акаунта в нашата система.

За да влезете трябва първо да приемете сертификат за достъп в браузъра, с който разполагате, било то Mozilla, Google Chrome или някой друг. Второ, което трябва да знаете е своето Име и Парола за достъп до интернет, които съвпадат с поискваните от страницата за поддръжка на клиенти – support.gobul.net

След успешното влизане с Името и Паролата, необходими за Вошето удостоверяване на самоличността Ви, на първо място ще се поеви лента с описание на Услугата, която ползвате, до кога е активна (платена) и изписан клиентския Ви номер. На основния екран “Начало” изписва актуални новини и промени. В ляво ще видите Основното Меню, което ще Ви помогне да получите индивидуална помощ. Ще го обясним последователно в номериран вид в текста по доло, а именно:

1. НАЧАЛО – Тук, когато натиснете след като сте били по другите менюта се връщате в основния екран с новините.

2. СПРАВКА ЗА УСЛУГАТА – В това меню може да проследите активирания от Вас торифен план, на коя дата и до кога е платен. Също така месечната цена и трафика, който сте реализирали през последния месец. По надолу има бутонче “Подробна Справка Сесии”, където ясно се вижда кога сте влизали и излизали в интернет под час и секунда, какъв входящ и изходящ трафик сте реализирали, името на нашия сървър от който сте взимали интернет, вашият мак адрес и реален IP адрес. Всички тези статистики може да ги извличате от дата до дата.

3. ПОКАЖИ ГРАФИКИ – Тук може да видите графично изображение на постиганата скорост на Сваляне и Качване. За съжаление графиките отчитат на 5 минути и когато изтеглите файл например с големина 300 MB за 1 минута сървъра не може да отчете реално постигната скорост, тъй като времето за засичане е по-голямо.

4. СМЯНА НА ПАРОЛА – Вашата нова парола ТРЯБВА да бъде между 5 и 32 символа. Тя може да съдържа само малки, главни букви и числа (или символи) , освен това трябва да бъде различна от името ви за достъп username както и различна от 12345,11111,22222 и т.н.

ВНИМАНИЕ – това е вашата парола за достъп до интернет, ако я смените ще трябва да я смените и в WINDOWS-а, който ползвате за достъп по PPPoE или в настройките на рутер-а, ако ползвате такъв.

5. СПРАВКА ПЛАЩАНИЯ – Вашите последни 20 плащания, които сте извършили, било то на касата ни или в Epay и Easy Pay.

6. ОНЛАЙН РАЗПЛАЩАНИЯ – Ако изберете бутона Epay.bg, което Ви пренасочва да посетите сайта им приканващ да заплатите указаната услуга от support.gobul.net. След извършване на процедурата интернет услугата се активира автоматично до 5 минути. Плащане чрез EasyPay става с индентификационен номер, които всеки месец е различен. За целта трябва задължително да изберете EasyPay бутона, след което си записвате номера и на касите на EasyPay го съобщавате, както и името на търговец Глобал Оптикс България ЕООД. След извършване на плащането на касата и получаване на бележката за извършената трансакция,  интернет услугата се активира успешно автоматично до 5 минути.

7. ОТСРОЧКА – Услугата „ОТСРОЧКА“ представлява удължаване за един ден напред на изтекъл абонамент от страна на клиента след ауторизиране с име и парола на Зоната за поддръжка на клиенти – support.gobul.net. Услугата „ОТСРОЧКА“ може да се ползва само в следните спазени правила – интерета акаунта трябва да бъде преустановен, тоест отсрочка не може да бъде активирана предварително. Отсрочка може да се пусне до три дни след преустановяването на акаунта, след изтичане на тридневния период Глобал Оптикс България счита, че абоната е възпрепядстван за по дълго време да полва интернет. Също така отрочка не може да се активира, ако съществува вече такава, тоест клиента има право на една отсрочка след спирането на интернет услугата. Цената на ОТСРОЧКАТА се пресмята като се умножават броя на дните на отсрочката по 1/30 от месечната ви такса. Улугата ОТСРОЧКА не е глоба за абоната, а пускане един вид на „мини“ месец напред, за да не бъде възпрепядстван от нуждата му от интернет свързаност, затова и ОТСРОЧКА се заплаща в последващ етап при посещение в офиса на Глобал Оптикс България за плащане на следващия абонамент! Втора и няколко отсрочки могат да бъдат активирани след подадено запитване по телефона, ако клиента е бил лоялен в своето досие при GLOBAL OPTICS BULGARIA.

8. ДОКЛАДВАЙ ПРОБЛЕМ – Тук можете да ни оставите съобщение по евентуални въпроси и проблеми свързани с начина на ползване на интернет, както и всякакви други неща 🙂 Менюто Докладвай проблем разполага и с коментар за комуникация чрез Онлайн Чат с наш служител.

9. Родителски Контрол – В това меню може да зададете ограничение за достъп до интернет с парола, след като следваде инструкциите, които изисква нашия софтуер от Вас. При включен филтър интернета спира, респективно при изключен филтър достъпът до интернет се възстановява!

10. ИЗХОД – Използва се за излизане от системата. Хубаво е да натискате бутона ИЗХОД, след като приключите работата си в зоната за поддръжка на клиенти. В противен случай може да се окаже, че Родителския контрол над интернет за деца и юноши – се е превърнал в Детски контрол за непослушни родители 😉

Computer-Better_180918_image