Вид на Предоставения Достъп до Интернет

Към момента по цялото оптично трасе Домашните Потребители, които желаят да станат наши абонати не заплащат инсталационна такса. Услугите се предоставят по ЛАН достъп и поради тази причина са евтино ценово ориентирани. Единствено сигнала до блока е изграден чрез оптика от техническия център до общо помещение в сградата или така наречения вид на предоставения от предприятието интернет достъп до крайни потребители е FTTB (Fiber To The Building) – ОПТИКА ДО СГРАДАТА.