Важни Задавани Въпроси

1. Какъв е срока за инсталация? Стандартно и Безплатно до 3 (три) работни дни. При липса на покритие и нужда от изграждане на подземно трасе до адреса на клиента срока е 7 (седем) работни дни, след подадена заявка на място в наш офис. Експресно в рамките на 4 (четири) ЧАСА след подадена заявка по телефона или в офис срещу допълнително възнаграждение от 20 лв. с включен ДДС.

2. Има ли инсталационна такса? Към момента по цялото оптично трасе Домашните Потребители, които желаят да станат наши абонати не заплащат инсталационна такса. Услугите се предоставят по ЛАН достъп и поради тази причина са евтино ценово ориентирани. Единствено сигнала до блока е изграден чрез оптика от техническия център до общо помещение в сградата или така наречения вид на предоставения от предприятието интернет достъп до крайни потребители е FTTB (Fiber To The Building) – ОПТИКА ДО СГРАДАТА. Всички услуги са описани ценово в секция Интернет Услуги.

За БИЗНЕС КЛИЕНТИ е индивидуално заплащането на такса включване, в зависимост от нахождението на офиса на КЛИЕНТА и изграждането на подземна канална мрежа, а където липсва такава GLOBAL OPTICS BULGARIA предлага ЛАН и Безжичен достъп до интернет услуги без инсталационна такса. При Оптичния достъп услугите са по-високо платени, поради скъпата технология на оптичния кабел, но позволяваща по-малък процент на възникване на аварии в сравнение с ЛАН и Безжичния достъп, така също и ползването на оптичното трасе единствено от Бизнес Клиента, както и предоставената услуга от Глобал Оптикс България – “Ниво на техническо обслужване”, която представлява спазване на договорени граници за: Достъпност, Загуба на пакети, Закъснение, Време за отстраняване на повреди. Услугата е допълнена от програмата NAGIOS, инсталирана на нашите сървъри. Възможностите на NAGIOS ни предоставят непрекъснато следене на услугата. При възникване на проблем ни уведомява незабавно и автоматично на нашите телефони – за да може да гарантираме незабавнa и максимално кратко ориентирана време реакция. Всички услуги са описани ценово в секция БИЗНЕС КЛИЕНТИ.

Предимства на услугата “Ниво на техническо обслужване”:

  • Гарантира минимално време за отстраняване на повреди
  • Гарантирано качество на избраната услуга
  • Техническа поддръжка 24x7x365
  • Компенсации при неизпълнение на гарантираните параметри

За да не бъдат ощетени ДОМАШНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, GLOBAL OPTICS BULGARIA дава възможност на избор да преминат от Домашен Абонамент, но с включена услуга “Ниво на техническо обслужване” срещу избор на пакет от услуги включени в секция услуги за БИЗНЕС КЛИЕНТИ. Както и възможност за достъп до интернет на БИЗНЕС КЛИЕНТИ, при които е невъзможно ползването на услугата Достъп до интернет чрез ОПТИЧЕН КАБЕЛ и нежеланието на услугата “Ниво на техническо обслужване” срещу избор на пакет от услуги в секция Интернет Услуги.

3. Кога се подписва договор, как и кога става заплащането на услугата? Договорът се сключва в офиса на Глобал Оптикс България, а първата такса се заплаща при самото включване на КЛИЕНТА, но не по-късно от три дни от активиране на услугата. Таксите за интернет са за един календарен месец и се заплащат от 1-во до 28-мо число на текущия месец в зависимост от инсталационната дата. Възможно е доплащане през целият месец до по-голям пакет услуги. Изключения правят само договорите с корпоративни клиенти.

4. Как се прекратява договора? Договорите са стандартни и без обвързване за период от време за услугите Стандарт и Блясък. Прекратяването става с едномесечно писмено предизвестие и след заплащане на всички дължими суми от режим на забава, освен ако не са уговорени някой от ПРОМОЦИОНАЛНИТЕ Тарифни Планове, а именно Супер, Мини или Алфа, които са с едногодишен обвързващ срок.

5. Дължи ли се неустойка при прекратяване на договора преди неговото изтичане? Да, ако се ползва ПРОМОЦИОНАЛЕН Тарифен План в договора. Неустойките са равни на месечните такси до изтичането на договорения срок. При стандартните планове – не се дължат неустойки след едномесечното писмено предизвестие.

6. Мога ли временно да прекратя ползването на услугата ?  Да, ако преди това са платени всички задължения към Глобал Оптикс България и ако не участвате в Промоционалните Програми. Включването отново става след предварителна заявка.

7. Какво да правя ако имам проблем с качеството на услугата или липсва такава ? Обадете ни се или ни потърсете в нашия офис за обслужване на клиенти.
8. Какъв е срока за възстановяване на услугата след аварии или повреди? Съгласно Общите условия на GLOBAL OPTICS BULGARIA отстраняването на повреди за ДОМАШНИ ПОТРЕБИТЕЛИ в мрежата при нормални условия на работа е 24 часа, при форсмажор (Срязан, прекъснат ЛАН кабел в блока, липса на електро захранване, вандалски прояви, непреодолими природни бедствия и други) срока да не надхвърля 3 дни.
При БИЗНЕС КЛИЕНТИ времето за отстраняване е 4 часа при нормални условия и да не надхвърля 24 часа при форсмажорни обстоятелства (Срязан, прекъснат Оптичен кабел, липса на електро захранване, вандалски прояви, непреодолими природни бедствия и прочие).
Моля разгледайте и публикацията Типове Физически Интерфейси